سرویس اتاق نوجوان

طراحی اتاق خواب نوجوانان و سرویس اتاق نوجوان از وقت گیر ترین بخش های تزیین منزل است. دلیل اصلی تغییر دکوراسیون و طرح سرویس اتاق نوجوان باید از نظر روانشناختی مورد بررسی قرارگیرد. معمولا انسان هرچه بزرگ تر می شود، از رنگ های شاد و و طرح های فانتزی دور می شود. نمایشگاه چیلک مشهد سرویس اکتیو ، سرویس موکا و سرویس رویال را برای چنین نوجوانانی طراحی کرده است. اما درمیان نوجوانان بعضی از آن ها به خصوص دختران هم هستند که هنوز رنگ های شاد و فانتزی را برای سرویس اتاق خود می پسندند. سرویس رمانتیک ، سرویس فلورا و سرویس یاقوت برای آن ها طراحی و ساخته شده است.

سرویس رستیک وایت

سرویس سلنا پینک

سرویس تریو

سرویس رمانتیکا

سرویس داینامیک

سرویس اتاق نوجوان چیلک مشهد | سرویس خواب اتاق نوجوانان | سرویس رمانتیک | سرویس خواب اتاق نوجوان

سرویس رمانتیک

سرویس اتاق نوجوان چیلک مشهد | سرویس خواب اتاق نوجوانان | سرویس فلورا | سرویس خواب اتاق نوجوان

سرویس فلورا

سرویس اتاق نوجوان چیلک مشهد | سرویس خواب اتاق نوجوانان | سرویس موکا | سرویس خواب اتاق نوجوان

سرویس موکا

سرویس اتاق نوجوان چیلک مشهد | سرویس خواب اتاق نوجوانان | سرویس رویال | سرویس خواب اتاق نوجوان

سرویس رویال

سرویس اتاق نوجوان چیلک مشهد | سرویس خواب اتاق نوجوانان | سرویس یاقوت | سرویس خواب اتاق نوجوان

سرویس یاقوت

سرویس دارک متال

سرویس موکا

سرویس سلنا

سرویس لافتر

سرویس سیاه