لوازم جانبی

نمایشگاه چیلک مشهد اقدام به طراحی و ساخت لوازم جانبی در کنار سرویس های اتاق خود کرده است که از آن جمله می توان به مجموعه پارچه ، مجموعه فرش ، مجموعه نشیمن ، مجموعه روشنایی و … اشاره کرد. تصاویر لوازم جانبی نمایشگاه چیلک مشهد را در زیر می توانید مشاهده نمایید.

لوازم جانبی چیلک مشهد | لوازم جانبی | مجموعه پارچه

مجموعه پارچه

لوازم جانبی چیلک مشهد | لوازم جانبی | مجموعه فرش

مجموعه فرش

لوازم جانبی چیلک مشهد | لوازم جانبی | مجموعه سرویس خواب

مجموعه سرویس خواب

لوازم جانبی چیلک مشهد | لوازم جانبی | مجموعه نشیمن

مجموعه نشیمن

لوازم جانبی چیلک مشهد | لوازم جانبی | مجموعه روشنایی

مجموعه روشنایی

لوازم جانبی چیلک مشهد | لوازم جانبی | مجموعه بازی

مجموعه بازی

لوازم جانبی چیلک مشهد | لوازم جانبی | مجموعه محصولات ارگونومیک

مجموعه محصولات ارگونومیک